Minna esittäytyy

MINNA RIKKONEN
Toimintaterapeutti (Amk)                      
Sosionomi (Amk)
Ratsastusterapeutti SRT                                                        

Tieni ratsastusterapeutiksi

Vuosikymmenet hevosten kanssa ovat antaneet minulle omakohtaisen kokemuksen siitä voimasta, mikä tähän hienoon olentoon liittyy. Nuorena syntynyt rakkaus hevosiin on johdatellut elämänpolkuani monella tavalla. Hevosammattilaiseksi kouluttauduin 1990-luvulla, ja siitä lähtien olen pyörittänyt ratsutallia sivutoimisesti sosiaali- ja terveysalan työurani rinnalla.

Hevoset ohjasivat minut myös sote-opintoihin. Ratsastusterapia-avustajana 90-luvulla vaikutuin terapeutin ja hevosen saumattomasta yhteistyöstä. Jälkikäteen on helppoa nähdä tieni ratsastusterapeutiksi alkaneen jo ensimmäisistä avustuskerroista. Avustajatyön innoittamana hakeuduin opiskelemaan sosionomiksi, ja jo opiskeluaikana suoritin myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen.

Sosionomin työ nuorten työpajalla ja sosiaalisessa kuntoutuksessa oli antoisaa ja opettavaista, mutta työpaikan sähköpostissa tullut tieto Joensuussa alkavista toimintaterapeuttiopinnoista viitoitti tietäni eteenpäin. Hain, pääsin ja valmistuin. Jo viimeisenä opiskeluvuonna aloitin työni toimintaterapeuttina aikuispsykiatrialla erikoissairaanhoidossa. Työ oli nyt entistä mielenkiintoisempaa, ja sosionomina saatu työkokemus toimi hyvänä pohjana toimintaterapian täsmällisempään kuntoutustyöhön. Työn ohella kouluttauduin ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi sekä perhevalmentajaksi.

Viimein oli ratsastusterapeuttikoulutuksen aika. Sote-alan polkuni rinnalla olin koko ajan luotsannut maatilamme kyljessä olevaa Suomen Ratsastajainliiton hyväksymää ratsutallia. Nyt minulle tarjoutui tilaisuus yhdistää nämä kaksi rakasta urapolkuani ja syventyä toden teolla siihen, mistä kaikkein eniten pidän ja missä olen parhaimmillani, ihmistyöhön hevostyöparin kanssa. Pitkä työkokemus ja aiemmat koulutukset sekä ihmisten että hevosten parista alkoivat kietoutua yhdeksi ammatiksi. Juuri tähän olin ollut matkalla kaikki nämä vuodet – ratsastusterapeutiksi.

Toimessani psykiatrian toimintaterapeuttina olen päässyt toteuttamaan ratsastusterapiaa paitsi aikuisten, myös lasten ja nuorten kanssa. Tämä on ollut hyvä paikka aloittaa, koska käytettävissä on koko erikoissairaanhoidon moniammatillinen verkosto, viisaat työkaverit.

Minulla on vahva työkokemus psykiatrisesta ja neuropsykiatrisesta sekä sosiaalisesta kuntoutuksesta. Lastensuojelun asiakkaita on tallilla käynyt jo pitkään. Päivitin neuropsykiatrisen kuntoutuksen osaamista täydennyskoulutuksella syksyllä 2021. Keväällä 2023 valmistun lyhytterapeutiksi Geneesin kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja traumaterapiaan pohjautuvasta koulutuksesta (sisältää psykoterapian perusteet).