Etusivu
Sijainti
Toiminta-ajatus
Hevoset
Ratsastustunnit
Leirit
Hinnasto
Yhteystiedot

Vieraskirja

 

PIHLAVAN TALLIN toiminnan avainsanoja ovat ratsastus, hevostaidot, sosiaalipedagoginen hevostoiminta sekä hevoskasvatus.

RATSASTUS nähdään ennenkaikkea hevosen ja ihmisen yhteistyönä, jossa ihmisellä on vastuu toiminnan sujuvuudesta ja hevosen hyvinvoinnista. Erityistä huomiota kiinnitetään hyvän perusistunnan luomiseen ja vahvistamiseen.

Hyvien HEVOSTAITOJEN omaksuminen edellyttää tietoa ja ymmärrystä hevosen lajinmukaisesta käyttäytymisestä. Tätä tietoa haluamme jakaa asiakkaillemme ja osaltaan myös näin lisätä omien hevostemmekin hyvinvointia.

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA on syrjäytymisen ehkäisyn ja sosiaalisen kuntoutuksen väline, jossa korostuvat yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja toiminnallisuus. Talliamme haluamme kehittää sosiaalipedagogiikan näkökulmasta sellaiseksi yhteisöksi, jossa jokaisella on turvallinen olo myös henkisesti. Yksilö- ja pienryhmätyöskentelyssä voidaan hevostoiminnan keinoin paneutua yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden (itsetuntemus ja -luottamus, itsehillintä, vuorovaikutus jne.) saavuttamiseen.

HEVOSKASVATUS on kuulunut tallimme toimintaan alusta lähtien. Kaikki hevosemme ovat suvukkaita tammoja, jotka saavat mukavaa vaihtelua opetustyöhön mammaloman muodossa. Vuosittain varsoja syntyy yleensä pari kappaletta.


   
 

Minna Rikkonen
GSM: 0400 160 465
minna.rikkonen(at)pihlavantalli.fi